მთავარიახალი ამბებისაზოგადოება

გენდერული თანასწორობის საპარლამენტო საბჭოს თემატური მოკვლევის ჯგუფის სამუშაო შეხვედრა

გენდერული თანასწორობის საპარლამენტო საბჭოს თემატური მოკვლევის ჯგუფის სამუშაო შეხვედრა

გენდერული თანასწორობის მუდმივმოქმედი საპარლამენტო საბჭომ, თემატური მოკვლევის – „ქალების წვდომა ფინანსურ რესურსებზე“ ფარგლებში, სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებთან ზეპირი მოსმენა გაიმართა.  შეხვედრის მიზანი იყო ქალებისთვის ფინანსურ რესურსებზე წვდომის ბარიერების შესწავლა და არსებულ მონაცემებზე დაყრდნობით პარლამენტისთვის და სხვა სახელმწიფო ინსტიტუტებისთვის პოლიტიკის ინსტრუმენტების შემუშავების ხელშეწყობა.

მოსმენაში მონაწილე ქალთა ორგანიზაციებმა ისაუბრეს ისეთ გამოწვევებზე, როგორიცაა: სახელმწიფო, მუნიციპალური, თუ საერთაშორისო ორგანიზაციების პროგრამების შესახებ მოსახლეობის არასაკმარისი ინფორმირება, ქალის როლისა და მდგომარეობის მიმართ კვლავ არსებული სტერეოტიპული წარმოდგენები, ოჯახის ქალის ორმაგი დატვირთვა და აუნაზრაურებელი შრომა, ციფრული უნარ-ჩვევების სიმწირეზე, მეწარმეობის წამოსაწყებად არახელსაყრელი გარემო (მაღალი საბანკო სესხები და მოუქნელი უზრუნველყოფის საშუალებები, მაღალი გადასახადი, ქალთა საკუთრებაში უძრავი ქონების და მიწის აქტივების სიმწირე, შესაბამისი უნარების არ ქონა).

თემატური მოკვლევის სამუშაო ჯგუფის შეხვერაში ქალთა ფონდი “სოხუმის” წამომადგენელი ეკატერინე გამახარიაც იღებდა მონაწილეობას. მან თავის მოხსენებაში ფოკუსი დევნილ და კონფლიქტით დაზარალებულ ქალებზე გააკეთა და ხაზი გაუსვა, რომ ფინანსურ რესურსებზე ქალების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა წარმოადგენს, არა მხოლოდ ქვეყნის განვითარების, სიღარიბესთან და ქალთა მიმართ ძალადობასთან ბრძოლის უმნიშვნელოვანეს ფაქტორს, არამედ მას ქვეყანაში მშვიდობის მშენებლობის და  ნდობის აღდგენის საქმეში უდიდესი დატვირთვა აქვს.

„ქალს ეკონომიკურ გაძლიერებაში დღეს უამრავი ბარიერი ეღობება. მათ შორის, ყველაზე მწვავე საკითხებს გამოვყოფდი: შესაბამისი სოციალური ინფრასტრუქტურის არარსებობა – ქალთა სამუშაო გრაფიკზე მორგებული ბავშვთა სერვისების არარსებობა; სახელმწიფო ეკონომიკური პროგრამების შესახებ ქალების არასაკმარისი ინფორმირება და მათში ჩასართავად შესაბამისი უნარების არ ქონა; მაღალი საბანკო სესხები და გადასახადები; სოფლებში წყლის, გაზის, ტრანსპორტის, გზების პრობლემები, რაც ასევე აფერხებს ბიზნესის განხორციელებას; კონფლიქტით გაყოფილ საზოგადოებებს შორის ეკონომიკური თანამშრომლობის საქმეში არასაკმარისი ინვესტირება, სტრუქტურული ბარიერები, რაც აფერხებს გამყოფი ხაზის ორივე მხარეს ადამიანთა და ტვირთის გადაადგილებას“,  – განაცხადა ეკატერინე გამახარიამ.

მან კოლეგებს ფონდი „სოხუმის“ მტკიცებულებებზე დაყრდნობით შემუშავებული მონიტორინგის ანგარიშებში ასახული გამოწვევები გაუზიარა.

მისი აზრით, “დღეს, არა საუბრების, არამედ კონკრეტული მოქმედებების დროა! რადგან ვიდრე ჩვენ პრობლემებზე ვსაუბრობთ და ვბჭობთ, ქალების დიდი ნაწილი უშუალოდ უპირისპირდება უთანასწორობას, ძალადობას, დრომოჭმულ სტერეოტიპებს და ეკონომიკური დამოკიდებულების მთელ სიმწარესბევრ მათგანს უწევს სამკვდროსასიცოცხლო ბრძოლა გადარჩენისთვის… მხოლოდ ეკონომიკურად ძლიერ ქალებს შეუძლიათ საზოგადოებრივ კეთილდღეობაზე ზრუნვა, ქვეყნის განვითარებაში წვლილის შეტანა, ძალადობასთან ბრძოლა, და მგრადი და ხანგრძლივი მშვიდობის შენება“…   

შეხვედრის მსვლელობისას მონაწილეებმა იმსჯელეს პრობლემების დაძლევის კონკრეტულ გზებზე და ერთმანეთს საკუთარი მიგნებები და რეკომენდაციები გაუზიარეს.

კომენტარები