ჩვენს შესახებ

საინფორმაციო სააგენტო infoimereti.ge მკითხველს სთავაზობს ამომწურავ და მიუკერძოებელ ინფორმაციას იმერეთში და მის ფარგლებს გარეთ განვითარებულ მოვლენებზე. ჩვენი გუნდის მთავარი პრინციპებია: სიზუსტე, ოპერატიულობა, დაბალანსებული და ობიექტური ინფორმაციის მიწოდება. ჩვენ ვცდილობთ მოვიპოვოთ ექსკლუზიური ინფორმაცია. ჩვენ არ ვამახინჯებთ ფაქტებს. სიახლეების გარდა, სააგენტოში მზადდება მომავალი დღის მოვლენების სრული ანონსი, ინტერვიუ, ტარდება გამოკითხვები და სოციოლოგიური კვლევები. სააგენტო თანამშრომლობს სახელმწიფო უწყებებებთან და კერძო ორგანიზაციებთან.

ქუთაისი ი. ჭავჭავაძის № 20
+995 598 98 49 50
[email protected]