Tag: აკრედიტაცია

სკოლა “პროგრესმა” ინგლისურენოვანი პროგრამის აკრედიტაცია მოიპოვა

სკოლა “პროგრესმა” ინგლისურენოვანი პროგრამის აკრედიტაცია მოიპოვა

ქართულ-ამერიკულ საერთაშორისო სკოლა "პროგრესს" (თბილისი, ქუთაისი და ბათუმი) განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულმა ცენტრმა ინგლისურენოვანი საგანმან [...]
1 / 1 პოსტი