Tag: დედის დღე

საქართველოში დედის დღე აღინიშნება

საქართველოში დედის დღე აღინიშნება

საქართველოში დღეს დედის დღეს აღნიშნავენ. დედის დღე – 3 მარტი საქართველოს პირველმა პრეზიდენტმა ზვიად გამსახურდიამ დააწესა. პირველი პრეზიდენტის გა [...]
საქართველოში დედის დღე აღინიშნება

საქართველოში დედის დღე აღინიშნება

საქართველოში დღეს დედის დღეს აღნიშნავენ. დედის დღე – 3 მარტი საქართველოს პირველმა პრეზიდენტმა ზვიად გამსახურდიამ დააწესა. პირველი პრეზიდენტი [...]
საქართველოში დედის დღე აღინიშნება

საქართველოში დედის დღე აღინიშნება

საქართველოში დღეს დედის დღეს აღნიშნავენ. დედის დღე – 3 მარტი საქართველოს პირველმა პრეზიდენტმა ზვიად გამსახურდიამ დააწესა. პირველი პრეზიდენტის გა [...]
3 / 3 პოსტი