Tag: დიმიტრი ხუნდაძე

დიმიტრი ხუნდაძე – სტატუსის მისაღებად ღირსებას ვერ დავთმობთ!

დიმიტრი ხუნდაძე – სტატუსის მისაღებად ღირსებას ვერ დავთმობთ!

"ქართული ოცნების" დეპუტატის დიმიტრი ხუნდაძის აზრით, თუ საქართველო ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსს ისეთივე უსამართლო ვალდებულებებით მიიღებს, როგორი უსა [...]
1 / 1 პოსტი