Tag: პლათფორმა

უწყებათაშორისი თანამშრომლობისა და ინფორმაციის გაცვლის პლათფორმა

უწყებათაშორისი თანამშრომლობისა და ინფორმაციის გაცვლის პლათფორმა

2009 წლიდან იწყება ქალთა ფონდი „სოხუმის“ მიერ მუნიციპალიტეტებში ოჯახში ძალადობის საკითხებზე მომუშავე რეფერირების სუბიექტების საკოორდინაციო შეხვედრები, [...]
1 / 1 პოსტი