Tag: ტრენინგები

16 აქტიური დღე სენაკში

16 აქტიური დღე სენაკში

ქალთა ფონდ "სოხუმს“ მუნიციპალიტეტებთან თანამშრომლობის მრავალწლიანი პრაქტიკა გააჩნია. ის ყოველწლიურად ზრდის და აფართოვებს თანამშრომლობის მასშტაბებს. წე [...]
1 / 1 პოსტი