Tag: ფონდი

ჰუმანიტარული დახმარება უკრაინელ ხალხს ქალთა ფონდი “სოხუმისგან”

ჰუმანიტარული დახმარება უკრაინელ ხალხს ქალთა ფონდი “სოხუმისგან”

"ჰუმანიტარული დახმარება უკრაინელ ხალხს ქალთა ფონდი „სოხუმისგან“ - ეს წარწერა აქვს ტვირთს, რომელიც ფონდის აქტივისტების შემოწირულობებით გაკეთდა. მასშ [...]
1 / 1 პოსტი